Twee derde van de 240 kinder- en jeugdpsychiaters – ongeveer de helft van alle Nederlandse personen werkzaam in dit vak – kent afdelingen of voorzieningen op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie die zijn gestopt of zijn ingekrompen, blijkt uit de enquête. Dit gaat gepaard met een afnemend behandelaanbod en een versmalling van het takenpakket van kinder- en jeugdpsychiaters.

Daarnaast kent drie vijfde van de deelnemers aan de peiling een collega of zelfstandige praktijk die is gestopt of kinder- en jeugdpsychiatrie heeft afgebouwd. Als belangrijkste redenen hiervoor wordt onder meer de administratielast genoemd en de geringe vergoedingen.

 

Lange wachtlijst

Door de vele gestopte praktijken zijn de wachtlijsten lang geworden en is het moeilijk kinderen klinisch te plaatsen, door te verwijzen of een crisisplek te regelen. Kinderen worden niet op tijd doorverwezen en komen te laat in specialistische zorg.

Een kleine meerderheid van de leden vindt een terugkeer naar de zorgverzekeraar gewenst. Het overige deel vindt dat het noodzakelijk is om te pleiten voor landelijke afspraken.

De NVvP noemt de respons op de enquête “opvallend hoog”. “Dit laat zien hoezeer de kinderpsychiaters ervaren dat hun professie in de kern is geraakt.”

 

Zes weken

Eerder bleek uit een inventarisatie van onderzoeksbureau MediQuest dat kinderen en jongeren tot achttien jaar met angstklachten, een depressie of andere psychische stoornissen gemiddeld zes weken wachten op een eerste intakegesprek. Volgens de regels mag dat niet langer dan vier weken zijn.