pt hoofd tussen knie

ALS GEEN ANDER, VOOR EEN ANDER…

Begeleiding

Zorgcircuit levert gekwalificeerde en opgeleide zorgprofessionals. Onze zorgprofessionals hebben jarenlange ervaring in diverse werkvelden waaronder Justitie, TBS en GGZ.

Met de combinatie van werkervaring en gerelateerde opleidingen garandeert Zorgcircuit dat haar medewerkers naast pedagogische interventies ook ingezet kunnen worden bij fysieke interventies.

Medewerkers van Zorgcircuit kunnen naast de begeleiding van een leefgroep, woning of instelling, ook één op één, één op twee of één op drie personen begeleiding ingezet worden. De zorgprofessionals van Zorgcircuit kunnen zelfstandig de bejegening van uw cliënt voor hun rekening nemen en zijn gespecialiseerd in complexe casuïstiek.

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) behoort niet tot onze expertise.

Naast deze werkervaring beschikken onze zorgprofessionals over:

Een relevante hbo- opleiding

Opleiding op het gebied van fysiek- en mentale weerbaarheid

Een registratie in het Veilig Fysiek Ingrijpen Register (VFI- register)

Een bhv-diploma

SKJ registratie (merendeel)

ALS GEEN ANDER, VOOR EEN ANDER…

Coaching

Zorgcircuit levert coachingsprofessionals met werkervaring op het gebied van coaching en begeleiding voor zowel team als individuele coachtrajecten.

Individueel coachingstraject; de coach plant een intake om met coachee de leer- en hulpvraag te verkennen. Na analyse zal er een maatwerktraject voorgelegd en vastgesteld worden. Het aantal coachsessies is afhankelijk van de leer- en hulpvraag.

Teamcoachtraject: de coach zal een intake plannen om de leer- en hulpvraag samen te verkennen. Indien gewenst kan er een teamanalyse gemaakt worden en wordt er, na overleg, een plan van aanpak voorgelegd en vastgesteld. In het traject worden een aantal evaluatiemomenten ingepland. De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bekijken.

ALS GEEN ANDER, VOOR EEN ANDER…

Coaching

Zorgcircuit levert coachingsprofessionals met werkervaring op het gebied van coaching en begeleiding voor zowel team als individuele coachtrajecten.

Zorgcircuit is een organisatie die zich toelegt op het leveren van hoogwaardige coachingdiensten aan individuen en teams. Hun team van coachingsprofessionals heeft uitgebreide werkervaring op het gebied van coaching en begeleiding en is in staat om op maat gemaakte coachtrajecten te ontwerpen die voldoen aan de specifieke behoeften van hun klanten.

Intervisie onderling

ALS GEEN ANDER, VOOR EEN ANDER…

Intervisie

Zorgcicuit zet intervisie als methode in met als doel stappen te zetten in professionaliseren van teams door zicht te krijgen op de eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl van werken, maar ook door het verkrijgen van inzicht in de opvattingen en overtuigingen die in het werk – vaak onbewust – een rol spelen. Intervisie beoogt ook mensen dichter bij elkaar te brengen en zo de deskundigheid van individuelen te verbeteren door elkaar van feedback en feedforward te voorzien of ervaringen te delen.

Een goede communicatie tussen collega’s verbetert niet alleen de kwaliteit van werken, maar ook de motivatie en werktevredenheid. Door regelmatig met elkaar te spreken over werkgerelateerde onderwerpen, kunnen medewerkers elkaar beter leren kennen en begrijpen. Dit kan leiden tot meer wederzijds begrip, respect en onderling vertrouwen.

Intervisie kan ook bijdragen aan een groter zelfinzicht. Door regelmatig een moment te hebben om te reflecteren over eigen werkpraktijken, kunnen medewerkers zichzelf beter leren kennen. Dit kan leiden tot een grotere zelfkennis en een grotere bewustwording van eigen sterktes en zwaktes, wat op zijn beurt kan leiden tot een grotere professionele ontwikkeling. Samenvattend:

  • Samenwerking is een van de sleutels tot succes op de werkvloer
  • Samenwerking is belangrijk omdat het helpt om doelen te bereiken, problemen op te lossen, en efficiëntie te verhogen. Intervisie is hiervoor een goede interventie.

Brene Brown: Intervisie drijft op kracht van kwetsbaarheid en de moed van imperfectie.

Zorgcircuit gaat uit van:

Verschillende perspectieven

Samenwerken met andere mensen kan helpen om problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te analyseren, wat kan leiden tot meer creatieve oplossingen.

Efficiëntie

Samenwerken kan helpen om taken sneller en efficiënter te voltooien, omdat meerdere mensen aan één project kunnen werken en taken kunnen worden verdeeld.

Kennis delen

Samenwerken kan helpen om kennis en vaardigheden te delen, waardoor iedereen kan leren en groeien.

Versterking van de teamgeest

Samenwerken kan helpen om een positieve en productieve werkomgeving te creëren, waar mensen zich gewaardeerd voelen en hun bijdrage waarderen

Oplossen van conflicten

Samenwerken kan helpen om conflicten op te lossen en verschillen op te lossen, waardoor er een positievere en productievere werkomgeving ontstaat.

ALS GEEN ANDER, VOOR EEN ANDER…

Fysieke & mentale weerbaarheid

Zorgcircuit biedt trainingen aan op het gebied van fysieke- en mentale weerbaarheid. Een goede fysieke weerbaarheid houdt in dat je veerkrachtig bent, een zelfverzekerde en sterke uitstraling hebt, en dat je in staat bent voor jezelf op te komen. Een mentale weerbaarheid staat voor flexibiliteit, doorzettingsvermogen en een goede stressbeheersing.  Beheersing van deze onderwerpen zorgt voor een positieve en betrouwbare uitstraling zowel op het werk als in het dagelijks leven.

In onze trainingstrajecten leren medewerkers verschillende aspecten van weerbaarheid. We leren de medewerkers omgaan met complexe situaties, stressoren zoals agressie en geweld. We laten ook ervaren wat soortgelijke situaties met lichaam en geest doen en we verkennen welke invloed dit kan hebben op de mentale weerbaarheid. Om controle te krijgen én te behouden in complexe situaties, leren de medewerkers vaardigheden en interventies om in te zetten.

Wij trainen in een praktijkgerelateerde context, waarbij wij gebruikmaken van acteurs en simulaties. De trainers van Zorgcircuit zijn geaccrediteerd door het Veilig Fysiek Ingrijpen Register (VFI-register). Wanneer een training van een VFI- geregistreerd trainer is gevolgd, biedt dit de mogelijkheid om medewerkers op te nemen in het VFI- register, met als voordeel dat medewerkers aantoonbaar getraind en bekwaam zijn in het veilig fysiek ingrijpen.

Afspraak maken

Bent u nieuwsgierig geworden en zou u graag een afspraak willen maken?