Intervisie is een methode waarbij een groep professionals regelmatig bij elkaar komt om te reflecteren op hun werk en om elkaar feedback te geven. Het is een gestructureerde manier van leren en ontwikkelen waarbij de groep zich richt op concrete praktijksituaties. Door middel van intervisie kunnen professionals van elkaar leren, hun werk verbeteren en persoonlijke groei doormaken.

Hoe werkt intervisie?

Bij intervisie brengt een deelnemer een casus in, oftewel een praktijksituatie waar hij of zij tegenaan loopt of waar hij of zij feedback op wil ontvangen. De groep stelt vervolgens vragen om de casus te verhelderen en om de deelnemer te ondersteunen in het vinden van mogelijke oplossingen. De deelnemer die de casus heeft ingebracht, bepaalt uiteindelijk welke oplossing het beste bij hem of haar past en welke acties hij of zij gaat ondernemen.

Intervisiebijeenkomsten worden geleid door een facilitator, die zorgt voor een veilige en gestructureerde omgeving waarin deelnemers open en eerlijk kunnen spreken. Er zijn verschillende methodes voor intervisie, zoals de incidentmethode, de methodiek van de vijf fasen en de morele oordeelsvorming.

Wat zijn de voordelen van intervisie?

Intervisie heeft verschillende voordelen voor professionals en organisaties:

  • Het verbetert de kwaliteit van het werk doordat professionals van elkaar leren en elkaar feedback geven.
  • Het versterkt de onderlinge samenwerking en communicatie binnen een team of organisatie.
  • Het bevordert de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemers.
  • Het verhoogt de betrokkenheid en motivatie van de deelnemers doordat ze invloed hebben op de ontwikkeling van hun eigen werk en organisatie.

Wat zijn de randvoorwaarden voor succesvolle intervisie?

Om intervisie succesvol te laten zijn, zijn er een aantal randvoorwaarden waar rekening mee moet worden gehouden:

  • Er moet voldoende vertrouwen zijn tussen de deelnemers om open en eerlijk te kunnen spreken.
  • De facilitator moet de intervisiebijeenkomsten goed begeleiden en zorgen voor een veilige en gestructureerde omgeving.
  • Er moet voldoende tijd en ruimte zijn om intervisie bijeenkomsten te organiseren.
  • Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de vertrouwelijkheid van de besproken casussen.

Bronvermeldingen

  • Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs. (2018). Intervisie. Geraadpleegd op 28 maart 2023, van https://www.ooa.nl/intervisie
  • Van der Rijt, J. (2019). Intervisie, een krachtig instrument voor leren en ontwikkelen. Geraadpleegd op 28 maart 2023, van