Intervisie

Het werken in een team kan mooi zijn. Hierbij horen ook meningsverschillen maar ook verschillen van inzicht. In de zorgsector gaan we er van uit dat iedereen deze verschillen heeft ten behoeve van het welzijn van de cliënt. Intervisie is een vorm om deze verschillen binnen een team bespreekbaar te maken. Intervisie is een uitstekend en krachtig ontwikkelingsinstrument voor teams. Zorgcircuit biedt ervaren intervisiebegeleiders aan die door middel van deze vorm van deskundigheids-bevordering, de onderlinge samenwerking op een hoger niveau weet te brengen.

Wat is intervisie?

Intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen en ondersteunen om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt meestal in een intervisiegroep onder begeleiding van een intervisiebegeleider. Een intervisiegroep heeft een grote kans van slagen als de deelnemers dezelfde verwachtingen hebben over wat ze willen bereiken met de groep. Hierbij is het wenselijk dat deelnemers tot inzichten willen komen en zelf reflecterend willen zijn naar het eigen leerproces. Er zijn verschillende modellen die ingezet kunnen worden om de intervisiebijeenkomsten te laten slagen.

Om een intervisiebijeenkomst te laten slagen, moet gelijkwaardigheid en veiligheid de belangrijkste uitgangspunten zijn. Daarnaast zijn collegiale adviezen en oplossingen met betrekking op de ingebrachte casus, het einddoel. Hopelijk brengen deze adviezen en/of oplossingen de casusinbrenger tot andere inzichten. Hierbij dient er nadrukkelijk rekening gehouden te worden met ieder individu binnen het team.  Hierbij zijn veiligheid en vertrouwen essentieel binnen elke intervisiegroep.